Publication

  • Styliani Ziaka, Tânia Amorim, Maria Vliora, Paraskevi Gkiata, Konstantinos Mantzios, Georgia Ntina, Eirini K.Kydonaki, Vasileios Gkizlis, Yiannis Koutedakis. Nutraceutical Supplementation Based on Colostrum as Osteoporosis Treatment: A Pilot Study. Food and Nutrition Sciences. DOI:10.4236/fns.2021.127049

Publication_Scientific Research.png